Mặt sau của AirPods Pro 2, có giá khoảng 2 triệu đô la, có âm thanh tốt và khử tiếng ồn.

HomeĐánh giá reviewMặt sau của AirPods Pro 2, có giá khoảng 2 triệu đô...

Mặt sau của AirPods Pro 2, có giá khoảng 2 triệu đô la, có âm thanh tốt và khử tiếng ồn.

Bài viết mới nhất

Bài viết liên quan