Đánh giá review

Bài viết mới

Đánh giá công nghệ là một hình thức nghiên cứu chính sách nhằm cung cấp sự hiểu biết toàn diện về công nghệ hoặc hệ thống công nghệ để làm đầu vào cho quá trình ra quyết định. Trong website GenK VN, thì đánh giá công nghệ và review công nghệ là một danh mục cung cấp các đánh giá về các công nghệ điện thoại, đồ điện tử chi tiết và mới nhất dành cho người đọc

Website này không chỉ cung cấp các thông tin về review công nghệ, mà còn cập nhật các thông tin về thủ thuật điện thoại mới nhất và chi tiết nhất cho người đọc

Đánh giá công nghệ – review công nghệ là gì?

Định nghĩa

Dưới đây là một số định nghĩa được chấp nhận rộng rãi nhất về đánh giá kỹ thuật

Đánh giá công nghệ là một hình thức nghiên cứu chính sách nhằm cung cấp sự hiểu biết toàn diện về công nghệ hoặc hệ thống công nghệ để làm đầu vào cho quá trình ra quyết định.

Đánh giá công nghệ là một quá trình toàn diện xem xét tác động của công nghệ đến môi trường xung quanh để đưa ra kết luận về khả năng thực tế và tiềm năng của công nghệ hoặc hệ thống công nghệ.

Đánh giá công nghệ là phân tích định lượng hoặc định tính tác động của công nghệ hoặc hệ thống công nghệ đến các yếu tố môi trường xung quanh.

Mục đích

Mục đích của đánh giá kỹ thuật

Nói chung, các đánh giá kỹ thuật phục vụ các mục đích sau

Đầu tiên, hãy đánh giá các công nghệ để ưu tiên chúng.

Nếu chỉ đánh giá một công nghệ, kết luận chỉ có thể là lựa chọn hoặc không lựa chọn. Để làm được điều này, đánh giá công nghệ phải xác định tính phù hợp của công nghệ đó trong môi trường ứng dụng.

Thứ hai là đánh giá công nghệ để kiểm soát công nghệ.

Xác định các lợi ích của công nghệ thông qua đánh giá công nghệ, trên cơ sở đó phát huy và khai thác những lợi ích đó, đồng thời xác định những thiếu sót tiềm ẩn của công nghệ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế và khắc phục.

Thứ ba, đánh giá công nghệ và xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ làm đầu vào cho việc ra quyết định.

Xác định các chiến lược công nghệ trong trường hợp có những thay đổi lớn trong các chính sách kinh tế xã hội của quốc gia

Khi quyết định chấp nhận các dự án tài trợ công nghệ nước ngoài; quyết định triển khai công nghệ mới hay mở rộng công nghệ hiện có

Xác định thứ tự ưu tiên phát triển công nghệ quốc gia trong từng thời kỳ

Qui định

Để đánh giá công nghệ có hiệu quả thực tế, quá trình đánh giá cần tuân thủ ba nguyên tắc toàn diện, khách quan và khoa học.

Các nguyên tắc toàn diện đòi hỏi phải giải quyết tất cả các tác động có thể có của công nghệ đối với môi trường xung quanh để cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách hiểu biết toàn diện về mối tương tác giữa các khía cạnh khác nhau của vấn đề. Đánh giá đối tượng.

  • Nguyên tắc khách quan đòi hỏi việc đánh giá phải bao quát tất cả các câu hỏi quan tâm và cần được trả lời bởi các nhóm lợi ích khác nhau.
  • Nguyên tắc khách quan yêu cầu rằng các cuộc đánh giá phải giải quyết tất cả các câu hỏi liên quan đến các nhóm lợi ích khác nhau và cần được trả lời.

Đối với các vấn đề cần đánh giá, cần phải tham khảo các quan điểm khác nhau, tức là khi đánh giá một tác động cụ thể cần tham khảo ý kiến ​​của nhiều nhóm chuyên gia, trong mỗi nhóm chuyên gia cần lấy ý kiến ​​của nhiều chuyên gia.

  • Các nguyên tắc khoa học yêu cầu rằng các yếu tố môi trường xung quanh công nghệ phải được xem xét từ góc độ năng động trong đánh giá. Dữ liệu sẵn có thích hợp nên được sử dụng và việc đánh giá phải có cơ sở khoa học và có sẵn ngay lập tức.